úvod stránky

Dřevařská výroba

Výroba příhradových vazníků

Konstrukce z příhradových vazníků jsou moderním způsobem řešení střech a jejich nosných konstrukcí.

Jejich použití je možné v celé škále staveb, jako jsou např. rodinné domy, nástavby rodinných a panelových domů, výrobní a sportovní haly.

 • Výhody:
 • Variabilita
 • Přesnost
 • Nahrazení stropnic a krokví spodními a vrchními pásnicemi, čímž dochází k úspoře materiálu
 • Celkové nižší náklady
 • Absencí pochůzného záklopu se pravděpodobnost výskytu plísní ve stropní části rovná nule
 • Jednoduchost zastřešení objektů s velkým rozponem (do 20 m) bez nutnosti podepření vazníku uprostřed
 • Rychlá a jednoduchá montáž
 • Celkové nižší náklady - individuální přístup ke každé zakázce umožňuje maximální využití statických vlastností dřeva a spojovacích prostředků, což je základní podmínkou efektivního návrhu a s tím spojenou výslednou ekonomikou vlastní výroby. Nedochází k předimenzování řeziva, čímž se snižují náklady na spotřebu až o 40%.
 • Odpadá nutnost stavět strop nad posledním podlažím - na dolní pás vazníků se montuje SDK podhled s tepelnou izolací.
 • Nízká hmotnost - pokud se zohlední v dimenzování základů stavby, může vést k dalším úsporám při zakládání stavby a nárocích na stavební techniku.
 • Prostory pro rozvody TZB - instalace jako elektro, ZTI, ÚT, kanalizace a další mohou být umístěny ve stropních dutinách případně podlahových nosnících nebo ve střešním prostoru. Tím odpadá nutnost vytváření snížených podhledů pro tyto rozvody.
 • Možnost vytvoření téměř jakéhokoliv tvaru vazníku včetně podkrovních místností, vikýřů, střešních oken, mansardy a podobně.

Nabízíme vynikající ceny při zachování standardní výrobní kvality.

Nízkou cenu dokážeme nabídnout díky vlastnímu zpracování řeziva dřeva ve velkém množství.

 

Na celkovou cenu mají vliv zejména následující faktory:

 • tvar a rozměry vazníků
 • zatížení střešní krytinou a podhledovými prvky
 • klimatické zatížení

prihradove-vazniky 

 

PODKLADY NUTNÉ PRO KALKULACI

Abychom pro vás mohli správně a co nejpřesněji vypočítat cenu vazníkové krovu, montáže a dopravy budeme ke kalkulaci potřebovat následující údaje:

Projektovou dokumentaci stavby a informace v rozsahu:

 • půdorys nosných zdí a příček
 • umístění komínu
 • tvar střechy včetně přesahů
 • řezy střešní konstrukce
 • informaci o místě stavby
 • kontakt / mail, mobil /
 • uvažovaný druh střešní krytiny
 • zatížení na střešní konstrukci / solární panely /
 • zatížení podhledu konstrukce / vzduchotechnika, rozvody /
 • požadavek na úložný resp. průchozí prostor

Tyto informace nám můžete zaslat emailem na vazniky@krusnohorskadrevarska.cz,

poštou na adresu uvedenou v kontaktech

resp. přinést osobně.

Při mailové nebo poštovní komunikaci vás poprosíme uvádět vaše jméno, mail a telefon pro případné odkomunikovaná potřebných detailů nebo vyžádání dodatečných informací. Pouze tak můžeme dosáhnout co možná nejlepší koncovou cenu pro vás. 

prihradove-vazniky-3

prihradove-vazniky-2